INDIVIDUALNI TRENING

INDIVIDUALNI TRENING

Hana Qasem
8 termina – 300€
12 termina -400€
16 termina – 500€
Sanja Plavšić
8 termina – 200€
12 termina -300€
16 termina – 400€

POLUINDIVIDUALNI TRENING

12 termina – 150€
16 termina -250€
20 termina – 350€

Glute master

Most Popular
8 termina – 250€
12 termina – 300€

Nudimo tri vrste usluga… Možete je dobiti brzo, dobro ili jeftino, ali možete izabrati samo dva. Dobro i jeftino neće biti brzo. Brzo i dobro neće biti jeftino. Jeftino i brzo neće biti dobro.

*Termini se mogu iskoristiti u periodu od 30 dana.

**Cena korišćenja teretane nije uračunata u cenu naših usluga.

***Način plaćanja: Plaćanje moguće u evrima ili dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

Instagram